AD500 Andorra la Vella, Andorra

inforotaryand@gmail.com

Avís legal

Rotary Club Andorra > Avís legal

Rotary Club Andorra

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LQPD 15/2003

CATALÀ (CA)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment del que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals, l'informem que aquesta comunicació conté informació confidencial i privilegiada, sent d'ús exclusiu del destinatari. Si vostè no és el destinatari, tingui en compte que qualsevol distribució, còpia o ús d'aquest comunicat, està estrictament prohibit. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, comuniqui-ho per correu electrònic o telèfon i tingui l'amabilitat d'eliminar-lo de sistema. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades a: www.rotaryandorra.com/nota-legal/
Responsable del tractament ROTARY CLUB ANDORRA

Finalitat

 

Comunicació corporativa amb tercers interessats i recepció de fitxers adjunts necessaris per al desenvolupament de l'activitat laboral de l'empresa.
Base jurídica Interès legítim.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen a la +informació addicional RGPDUE

CASTELLANO (ES)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos y la Ley 15/2003 cualificada de protección de datos personales, le informamos que esta comunicación contiene información confidencial y privilegiada, siendo de uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de este comunicado, está estrictamente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, comuníquelo por correo electrónico o teléfono y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en: www.rotaryandorra.com/nota-legal/
Responsable de Tratamiento ROTARY CLUB ANDORRA

Finalidad

 

Comunicación corporativa con terceros interesados y recepción de ficheros adjuntos necesarios para el desarrollo de la actividad laboral de la empresa.
Base jurídica Interés legítimo.
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir les datos, así como otros derechos que se identifican en la +información adicional RGPDUE

ENGLISH (EN)

PERSONAL DATA PROTECTION
In compliance with the provisions of the General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection and Law 15/2003 qualified personal data protection, we inform you that this communication contains confidential and privileged information, being for the exclusive use of the recipient. If you are not the recipient, please note that any distribution, copying, or use of this release is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please communicate it by email or telephone and be kind to delete it from your system. You can find additional information on data protection at: www.rotaryandorra.com/nota-legal/
Responsible for treatment ROTARY CLUB ANDORRA

Purpose

 

Corporate communication with interested third parties and receipt of necessary attachments for the development of the company’s work activity.
Legal Basis Legitimate interest
Recipients No data will be transferred to third parties, except legal obligation.
Rights Access, rectify and delete the data, as well as other rights that are identified in the  GDPRla + Additional information GDPRIa